14.03.2008.

Viedoklis

Tiesībsarga birojs saņēma ”Sabiedrībai par atklātību – Delna” iesniegumu, kurā tā lūdza izvērtēt iekšlietu ministra Mareka Segliņa rīcību saistībā ar Satversmes 100. un 103. pantā ikvienam garantētajām tiesībām.