01.02.2018.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr.1-13/1 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo noteikumu Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20.punkta atbilstību Satversmes 1.pantam”

Pielikumi