29.10.2019.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai lietā Nr.1-13/3 “Par Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.punkta pirmā palīgteikuma (nosacījuma) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109.pantam.”

Pielikumi