01.12.2017.

Pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam (par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās)