05.02.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam lietā Nr.1-5/19 likuma “Par cilvēku tirdzniecības upura uzturēšanos Latvijas Republikā” atbilstības izvērtējums Padomes Direktīvas 2004/81/EK (2004.gada 29.aprīlis) par uzturēšanās atļauju, ko izdod trešo valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts nelegāli imigrēt un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm, prasībām

Pielikumi

  • Group