05.02.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Labklājības ministrijai lietā Nr. 1-8/7 “Par Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” pilnveidošanu”

Pielikumi