2021-11-16

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Iekšlietu ministrei Marijai Golubevai “Par patvēruma lietu izskatīšanu ārkārtējās situācijas laikā”