2015-03-30

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Ministru prezidentam lietā Nr. 1-5/89 “Par trūkumu novēršanu ministriju darbībā”