2021-12-20

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai “Par tiesībsarga priekšlikumu grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā”