13.08.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule lietā Nr.6-1/1401 “Par tiesiskā regulējumu skaidrību un piedziņas uzsākšanas iespējamību”

Pielikumi