15.04.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule lietā Nr. 6-6/12 “Par Valsts policijas darbinieku rīcību”

Pielikumi