2020-01-17

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam A.K.Kariņam lietā Nr.Nr. 1-5/7 “Par Veselības ministrijas Konceptuālo ziņojumu “Par risinājumu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa izpildes regulējumam””