2020-12-29

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam lietā Nr.2018-25-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”