2021-02-18

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam “Par COVID-19 atbalsta (granta) nosacījumu neatbilstību vienlīdzības principam”