18.02.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam “Par COVID-19 atbalsta (granta) nosacījumu neatbilstību vienlīdzības principam”