12.04.2013.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam par D. Čalovska pieļaujamo izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm.