22.12.2016.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstulē Nr. 1-5/232 Izglītības un zinātnes ministram paustais viedoklis par internātskolu finansēšanas kārtību