10.02.2017.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstulē Nr. 1-5/24 ministru prezidentam paustais viedoklis par informācijas atklātības nodrošināšanu valsts pārvaldē saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izpratnes trūkumu par atklātības nodrošināšanu valsts pārvaldē