15.12.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Nr. 6-1/714 Latvijas Futbola federācijai “Par bērna pāreju uz citu sporta klubu”