22.02.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājam “Par labticīgā mantas ieguvēja tiesību aizsardzību”