2021-02-22

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētājam “Par labticīgā mantas ieguvēja tiesību aizsardzību”