26.02.2021.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai “Par likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta ceturtās daļas piemērošanu”