14.03.2022.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Saulkrastu novada pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par administratīvo sodu nepamatotu piemērošanu par pašvaldības maksas stāvvietu neapmaksāšanu

Apraksts

Tiesībsargs ir nosūtījis vēstuli Saulkrastu novada pašvaldībai par administratīvo sodu nepamatotu piemērošanu par pašvaldības maksas stāvvietu neapmaksāšanu. Tiesībsargs ir vērsies arī pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ar lūgumu – ja tiek konstatēts, ka arī citās pašvaldībās iedzīvotāji tiek administratīvi sodīti par pašvaldību maksas stāvvietu neapmaksāšanu, uzdot attiecīgajām pašvaldībām nekavējoties pārtraukt šādu praksi un izstrādāt tiesisku, normatīvajam regulējumam atbilstošu pašvaldības maksas stāvvietu pārvaldības kārtību. Atbildes jāsniedz līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Tiesībsargs konstatējis nepareizu praksi Saulkrastu pašvaldības policijas rīcībā, uzliekot administratīvos sodus, ja persona nav samaksājusi par pašvaldības maksas autostāvvietu.

Pašvaldības kā atvasinātas publiskās personas pašas nevar veikt darbības saistībā ar maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un uzraudzīšanu, līdz ar to šīs darbības pašvaldības interesēs un uzdevumā veic pašvaldības kapitālsabiedrības.

Nesamaksājot par automašīnas novietošanu pašvaldības maksas stāvvietā, netiek pārkāpts Ceļu satiksmes likums. Pašvaldības maksas stāvvietas neapmaksāšana ir civiltiesiskas saistības neizpilde, par kuru nevar piemērot administratīvo atbildību.

Nepareizi interpretējot Ceļu satiksmes noteikumu un Ceļu satiksmes likuma normas, tādējādi līgumsoda vietā nepamatoti piemērojot administratīvos sodus cilvēkiem, kas nav samaksājuši par pašvaldības maksas stāvvietas izmantošanu, pašvaldība ir pārkāpusi labas pārvaldības un tiesiskuma principus.

Ievērojot, ka līdzīga kārtība, iespējams, pastāv arī citās Latvijas pašvaldībās, tiesībsargs rekomendēja:

Saulkrastu novada pašvaldībai:

  1. nekavējoties pārtraukt tādu personu administratīvo sodīšanu, kuras nav samaksājušas par Saulkrastu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldīto maksas stāvvietu izmantošanu;
  2. izveidot jaunu kārtību, kādā tiek veikta pašvaldības maksas stāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole, un saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 6. panta 4.1 daļu izstrādāt normatīvajam regulējumam un tiesību sistēmai atbilstošus saistošos noteikumus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:

  1. pārbaudīt, kā pašvaldību maksas stāvvietas tiek pārvaldītas citās pašvaldībās, kur šādas stāvvietas ir ierīkotas, pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 6. panta 4.1 daļu, lai pārliecinātos, ka nevienā citā pašvaldībā personas netiek nepamatoti administratīvi sodītas par pašvaldību maksas stāvvietu neapmaksāšanu;
  2. ja tiek konstatēts, ka arī citās pašvaldībās personas tiek nepamatoti administratīvi sodītas par pašvaldību maksas stāvvietu neapmaksāšanu, uzdot attiecīgajām pašvaldībām nekavējoties pārtraukt šādu praksi un izstrādāt tiesisku, normatīvajam regulējumam atbilstošu pašvaldības maksas stāvvietu pārvaldības kārtību.