2022-03-14

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Saulkrastu novada pašvaldībai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par administratīvo sodu nepamatotu piemērošanu par pašvaldības maksas stāvvietu neapmaksāšanu