02.11.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule Tieslietu ministrijai lietā Nr.1-5/197 “Par parādnieku – saimnieciskās darbības veicēju – saglabājamo līdzekļu apmēru izpildu lietvedības ietvaros”