14.08.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedokļi lietā Nr. 2017-10-01 par Kriminālprocesa likuma 629. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas otrā teikuma atbilstību Satversmes 91.panta pirmajam teikumam