10.05.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedokli lietā Nr.2018-25-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”