08.08.2019.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis Aizsardzības ministrijai “Par likumprojektiem VSS-702, VSS-703 un VSS-704”