14.10.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.1-6/13 “Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016.gada 7.martam) un Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 56. un 58.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 150.pantam, kā arī šo noteikumu 87.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105.pantam”

Pielikumi