2012-03-30

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2011-19-01