Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2011-19-01

Publicēts:

Pielikumi

  • Group