09.03.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2011-21-01.