Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2011-21-01.

Publicēts: