24.04.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2013-20-03 “Par Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.125 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 4.3.un 4.4.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”.