22.09.2014.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2014-16-01 par Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 1. punkta atbilstību LR Satversmes 91. un 105. pantam.