04.07.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-08-01 „Par Administratīvā procesa likuma 253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”

Apraksts

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2017-08-01 „Par Administratīvā procesa likuma 253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”