14.07.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-09-01 Par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam