05.09.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”