06.09.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-16-01 „Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”