Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-19-01 par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta brīvības atņemšanas soda izciešanas režīma mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam

Publicēts:

Pielikumi

  • Group