28.11.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-20-0103 „Par likuma “Par valsts noslēpumu” 7.panta piektās daļas sestā un astotā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam un Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumu Nr.412 “Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas, vai anulēšanas kārtība” 12.punkta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”