23.02.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-23-01 “„Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam” (atteikums ierosināt kasācijas tiesvedību kriminālprocesā)