29.11.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-17-03 “Par Rīgas domes 2006. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr.38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 459.punkta, kas aizliedz ierīkot spēļu zāli JC, JC1, JC2, JC3 un JC4 teritorijās, izņemot četru un piecu zvaigžņu viesnīcās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam”