19.12.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-18-01 par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam