12.04.2022.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2021-43-01 „Par Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6.panta 2.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101.panta otrās daļas pirmajam teikumam”. Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 6.panta 2.punkts paredz, ka personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, nav tiesību vēlēt domi.