08.10.2008.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis par nepieciešamajām izmaiņām Civillikumā un Civilprocesa likumā attiecībā uz personas rīcībnespējas atzīšanu un rīcībspējas atjaunošanu.