29.05.2018.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis par nodokļu uzrēķina veikšanu maksātnespējas procesa laikā par darījumiem pirms maksātnespējas pasludināšanas