13.02.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 1-03.4/5 “Par informācijas sniegšanu lietā Nr. 2019-24-03”, kurā tiesībsargs ir aicināts sniegt viedokli, vai, nosakot garantēto minimālo ienākumu līmeni 64 euro mēnesī apmērā, ir novērsta ar apstrīdēto normu radītā tiesiskā situācija pēc būtības.

Pielikumi