03.09.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.1-5/241 “par Robežsardzes likuma 49.panta pirmās daļas vārdu „apvienoties arodbiedrībās” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102.pantam un 108.panta otrajam teikumam”

Pielikumi