09.04.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 1-6/12 “Par viedokļa sniegšanu lietā Nr.2019-32-01” “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49.2panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta otrajam teikumam un 96.pantam.”