27.02.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 1-6/8 “Par Civilprocesa likuma 464.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”