03.08.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-10-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam”