01.03.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-113-0106 „Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19.panta piektās daļas atbilstību LR Satversmes 105.pantam un Līguma starp LR valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5.pantam”.