15.04.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-01-01 „Par Administratīvo pārkāpuma kodeksa 286.14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam”.