14.04.2011.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-72-01 „Par Civilprocesa likuma 78.panta trešās daļas pirmā teikuma atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam un 96.pantam”.